Eden Reforestation Projects

Plant trees. Save lives.

Samen bomen planten

Samen bomen planten

Met jullie hulp hebben we tot nu 6.666 bomen geplant. Samen sterk. Dankjewel!

Eden Reforestation Projects is een non-profit organisatie die samenwerkt met lokale gemeenschappen in arme gebieden om bossen te herstellen. Via ons partnerschap met Eden Reforestation Projects doneren wij - samen met jullie - 1% van onze omzet. Dit komt neer op het planten van ongeveer 5 bomen voor een kleine KUIB en ongeveer 9 bomen voor een grote KUIB. 

Waarom Eden Reforestation Projects?

Waarom Eden Reforestation Projects?

Eden Reforestation Projects staat wereldwijd bekend als een zeer betrouwbare non-profit. Hun transparante en holistische aanpak is iets waar wij enthousiast van worden! 

Door de unieke 'Employ-to-Plant' methode, krijgen lokale, arme gemeenschappen de kans om hun natuurlijke omgeving te herstellen en te beschermen. Het aanpakken van milieu- en sociaal-economische problemen gaan hierbij hand in hand. 

Employ to plant

Employ to plant

Eden Reforestation Projects zorgt voor werkgelegenheid en voorziet lokale gemeenschappen van economische stimulansen, om de natuur waarin ze leven te herstellen. Door deze gemeenschappen het middelpunt van het werk te laten zijn, is er bij de lokale bevolking een grote inzet tot herbebossing. Daarnaast is er een gevoel van eigendom onder de mensen, die resulteert in een enorme bereidheid om hun bossen ook op de lange termijn te beschermen.

Waar ze werken

Waar ze werken

De landen waarin Eden Reforestation Projects actief is zijn: Madagaskar, Mozambique, Kenia, Ethiopië, Nepal, Indonesië, de Filipijnen, Brazilië, Haïti, Honduras en Nicaragua. 

Verdeeld over deze elf landen zijn er ruim 250 verschillende projecten die werkgelegenheid bieden aan meer dan 11.500 mensen!

Ga naar Eden Reforestation Projects als je meer wil weten over de verschillende projecten.

Wat ze planten

Wat ze planten

Er worden uitsluitend inheemse boomsoorten geplant. Dit verschilt van land tot land. De zaadjes komen van overgebleven bossen uit de betreffende regio. Er worden alleen zaadjes gekocht, geen kiemplanten. De kiemplanten worden door Eden Reforestation Projects zelf gekweekt. Hierdoor is de kwaliteit erg goed en ontkiemen er veel zaden. Verder is er een percentage van het aanplanten dat dient voor duurzame boslandbouw voor de lokale gemeenschappen. Dit voorkomt dat de mensen de nieuw herstelde bossen gaan gebruiken als landbouwgrond.

Momenteel worden door alle projecten samen bijna 1 miljoen bomen per dag geplant! 

Waarom globaal, niet lokaal?

Waarom globaal, niet lokaal?

Mensen en natuur in arme en afgelegen gebieden worden vaak om verschillende redenen en op verschillende manieren onevenredig hard getroffen. Daarom vinden wij het niet meer dan logisch om terug te geven aan mensen en gebieden die de hulp het best kunnen gebruiken.

Terwijl Eden Reforestation Projects boomlagen herstelt keren bladval, water en inheemse fauna terug. Hierdoor krijgt de natuur de gelegenheid om te helen. Tegelijkertijd krijgen gemeenschappen die in extreme armoede leven de kans op economische zelfvoorziendheid, een betere gezondheid en onderwijs.